Endelig var det duket for første fysiske samling i IFATCA på nesten to år. Det årlige møtet for den europeiske regionen i IFATCA ble arrangert av Eurocontrol sin fagforening, EGATS (Eurocontrol Guild of Air Traffic Services) i Maastricht, Nederland.

På grunn av begrensinger i kapasitet var det kun 60 deltagere, Flygelederforeningen stilte med Robert og Thomas. Sverre deltok gjennom sin rolle som leder for «Equity, Diversity and Inclusion»-gruppen i IFATCA.  

Dag 1: Workshop ledet av Eurocontrol, som fokuserte på hvordan man skal komme seg ut av Covidkrisen på en god måte. Viktig med godt samarbeid mellom fagforeninger og selskapene. 

Dag 2: Første dagen med ordinært IFATCA arbeid, innspill og diskusjoner rundt temaer som opptar de forskjellige foreningene i Europa. I Ungarn har de blitt nektet å streike, i Albania er tre flygeledere satt i fengsel fordi de erklærte seg «not fit for service». I Kroatia har ANSP sparket presidenten i den Kroatiske foreningen under tvilsomme omstendigheter. 

Vi har definitivt hatt våre utfordringer i Norge, men med historier som disse får man også litt perspektiv. På den noe positive siden har man i Sveits fått en frifinnelse i en av deres «Just Culture»-rettssaker. Dette har vært en prosess over flere år der flygeledere blir tatt for sivil rett av staten, fordi de mener flygeleder burde bli straffet for situasjoner som har oppstått. I den ene saken var det TCAS som tok over, her ble flygelederen dømt i den sveitsiske høyesterett. I motsatt ende ble en flygeleder frikjent for å ha gitt avgangsklarering til to fly på kryssende rullebaner. Hvordan man skiller på disse to situasjonene virker å være litt tilfeldig, men den sveitsiske fagforeningen er i alle fall fornøyd med frifinnelsen og det faktum at det ser ut som det ikke er flere rettsaker i systemet per nå. 

Deputy President for IFATCA Helena Sjøstrøm informerte om arbeidet hun leder, «IFATCA 2030+», som skal lage en visjon for det videre arbeidet i føderasjonen. Man ønsker å bruke forskjellene mellom de regionene som en styrke for IFATCA.  

Philippe Domogala arbeider for å markere det man regner som 100-årsjubileumet til Air Traffic Control. Arbeidet med å utforme internasjonale regler startet allerede før 1922, men en mid-air kollisjon over Normandie motiverte Storbritannia, Frankrike, Belgia og Nederland til å implementere retningslinjer for hvordan man skulle holde flytrafikken atskilt. Dette la grunnlaget for vårt fag, flygeledelse. Det første flygeledersertifikatet ble utstedt i Storbritannia samme år. Man planlegger å markere jubileumet gjennom mange kanaler, egen versjon av magasinet «The Controller», podkastserie, bok osv. Det skal også markeres på de regionale møtene i IFATCA i 2022.  

Dag 3: Innledet med fellesbilde av alle representantene, iført Flygelederforeningens egne «Equality» t-shirts, etterfulgt av et innlegg fra Presidenten i IFATCA, Duncan Auld, levert digitalt på grunn av reiserestriksjoner i Australia. 

Kristian Lavin fra Estland leverte så et interessant innlegg. For å rekruttere fremtidige flygeledere tok selskapet i bruk et uortodokst verktøy, de skapte et reality program for TV! Her ble deltagerne gitt typiske tester for selektering av flygeledere, filmet og sendt på den største TV kanalen i Estland. Dette ble en stor suksess som endte med fem godkjente kandidater, men resultatet fikk seg et skudd for baugen med covid og de ble ikke sertifisert som flygeledere i denne omgang.  

FINEST er navnet på et prosjekt som har som mål å slå sammen luftrommet over Estland og Finland slik at man kan sektorisere på en fleksibel måte. Dette er planlagt implementert i april/mai neste år. Det respektive landet vil få inntektene av flygninger i sitt eget luftrom slik at representantene fra Estland og Finland hadde vanskelig for å se de helt store innsparingspotensialene. Faren er nok at det i fremtiden vil bli en sektorisering der en av landene jobber brorparten av luftrommet. En stor forskjell mellom landene er at man i Estland kan man bli fengslet om man er involvert i en ulykke, mens i Finland har man Just Culture. Man har da stilt spørsmål med hva som skjer om en finsk flygeleder er involvert i hendelse i estisk luftrom. Svaret til nå har vært at man kan bli rettsforfulgt i Estland, men at man kan sone i Finland…. 

Oppsummert var det en veldig god og etterlengtet samling med våre europeiske kolleger.