Høstsamlingen for de tillitsvalgte i Norsk Flygelederforening går av stabelen i uke 42.

Årets høstsamling blir avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen, 19-21.oktober.

Etter et meget informativt og hyggelig tillitsvalgtmøte i september, hvor vi fikk høre om hvordan ståa har vært og er rundt om på landets enheter, vil høstsamlingen by på flere tema som vender blikket fremover. Både konsernsjef i Avinor, Abraham Foss, og Change Manager i Saerco Norge, Matthew Cornwall, vil bidra med sine perpektiv på fremtiden.

Program Høstsamling 2021: 2021-10-19 Program NFFs høstsamling 2021