Den eksisterende tvisten mellom Norsk Flygelederforening og Avinor Flysikring om pausedefinisjonen i 373-forordningen er nok godt kjent for våre medlemmer.

I mars 2021 ble stevning av Avinor Flysikring levert til Oslo Tingrett, der Norsk Flygelederforening la ned påstand om at Avinors Retningslinjer er i strid med 373-forordningens krav til pauser for operative flygeledere, og at Avinor plikter å organisere arbeidet slik at flygeleder kan sikres pauser uten pålagte tjenesteplikter.

Avinor Flysikring leverte i mai inn et krav om at saken måtte avvises på bakgrunn av manglende rettslig interesse. Argumentasjonen bar preg av det som kan virke som et noe desperat ønske om å unngå rettslig prosess. Dette kravet har nå blitt rettslig behandlet, og kjennelsen fra Oslo Tingrett gir ingen medhold til Avinor Flysikring.

Utdrag fra kjennelsen:

«Sakens sentrale tvistetema er spørsmålet om 373-forordningen gir flygelederne individuelle rettigheter, og om Retningslinjene utgjør et konkret pålegg fra arbeidsgiver som er i strid med de individuelle rettighetene som forordningen gir. Rettens vurderinger er at det er en rimelig sannsynlighet for at det NFF pretenderer er holdbart, og at saken derfor bør fremmes til behandling.»

Kjennelsen i sin helhet kan leses her: Kjennelse_i_sivil_sak_-_krav_om_avvisning__jf._tvl___1-3