Anders Forseth og Thomas Kolbeinsen deltok fredag 2.juli i et ekstraordinært referansegruppemøte i RT-programmet, temaet var at innflytting til MRTC blir forsinket.

Der man tidligere anså at man kunne flytte inn høsten 2021, ser man at mengden kvalitetsproblemer i systemet (programvare) gjør at man skal utbedre disse før man flytter inn i MRTC i Bodø.

For våre medlemmer er tidslinjen for Kirkenes TWR/APP den mest interessante, som eneste kontrollerte enhet i programmet per i dag. Estimatet som ble gitt i møtet er nå 2.halvår 2023 og dette er avhengig av ny software for APP-funksjonalitet.

Programmet sier at mer konkrete datoer vil kunne gis til høsten når man har detaljplanlagt fremdriften. Det er publisert en sak om dette på Avinor sitt Intranett . Anders og Thomas er som alltid tilgjengelig for å svare på spørsmål fra medlemmer om RT, FAS og andre faglige spørsmål.