Tvisten går flere år tilbake i tid og gjaldt hvorvidt reise mellom hotell og oppdragssted, som skjer utenfor den alminnelige arbeidstiden, ga rett til kompensasjon for reisetid.

I april 2018 ble en lokal uenighet angående kompensasjon av reisetid løftet opp på sentralt nivå av Norsk Flygelederforenings leder Robert Gjønnes. Andre foreninger har i etterkant fremmet samme forståelse av regelverket som Norsk Flygelederforening, og forrige uke kom avklaringen fra KMD (Kommunal- og Moderniseringsdepartementet).

Avklaringen er i tråd med Norsk Flygelederforenings forståelse av regelverket, og innebærer at tid som medgår til reise mellom bestemmelsessted/oppdragssted og hotell på en pålagt tjenestereise, gir rett til kompensasjon for reisetid. Dette forutsetter at øvrige vilkår i gjeldende regelverk er oppfylt. Denne forståelsen gjelder både ved reiser innenlands og utenlands.