Norsk Flygelederforenings årsmøte 2021 ble gjennomført fredag 28.mai på Teams.

Stort sett plettfri teknisk gjennomføring og ingen innmeldte saker fra lokalavdelingene førte til det som må være ett av Norsk Flygelederforenings raskest gjennomførte årsmøter gjennom tidene.

Heldigvis kunne fire av styrets medlemmer samles i Stavanger, noe som sikret god flyt i møtet. Her hadde de også selskap av Christian Berge som styrte det hele med stø hånd som årets årsmøtedirigent.

Styret takker de tillitsvalgte for et godt og effektivt årsmøte, og ønsker June Grashof og Torjus Bilstad velkommen i nye sentrale tillitsverv som henholdsvis 2.styremedlem og medlem av valgkomiteen.

Styret vil også takke Carl Henrik Rød Haugen for den solide innsatsen han har lagt ned for Flygelederforeningen. Han ble valgt inn på årsmøtet på Fornebu i 2013, og har dermed vært en ressurs for foreningen i sitt sentrale tillitsverv i til sammen åtte år. Carl Henrik trer ut av styret etter styremøtet 17. juni 2021. Tusen takk for all tiden du har lagt ned for foreningen og medlemmene – vi er svært takknemlig. Bra jobba!