Egen pensjonskonto (EPK) ble lansert 1.januar. Formålet er at pensjonskapitalen (innskuddspensjonen) til ansatte i privat sektor, herunder Avinor AS/FS, skal samles hos én leverandør for å få ned kostnader og gi den enkelte bedre oversikt over sin pensjon.

 

Fra 1.februar ble det åpnet for å etablere EPK, enten hos arbeidsgivers nåværende pensjonsleverandør (Nordea) eller hos en selvvalgt leverandør. Den neste viktige datoen å merke seg er 1.mai 2021. Det er fristen for å reservere deg mot samling av dine forskjellige pensjonskontoer hos arbeidsgivers nåværende leverandør.

Du kan altså frem mot den første maidagen ta selvstendige valg for din pensjon, samle alt hos arbeidsgivers leverandør, en selvvalgt leverandør eller reservere deg mot flyttingen.

 

Arbeidsgiver har opplyst at forvaltningskostnaden til pensjonsavtalen hos Nordea er 0,29% for aktiv forvaltning. Dette blir også omtalt som «standardkompensasjon», og er det beløpet som arbeidsgiver vil dekke for den enkelte om man velger selvvalgt leverandør. Velger man en løsning med dyrere forvaltning vil man måtte betale differansen selv, mens om man velger en billigere løsning vil differansen bli utbetalt til den enkeltes pensjonskonto. Merk at dette, i henhold til arbeidsgivers informasjon på Intranett av 11.03.2020, ikke gjelder om man velger indeksforvaltning hos arbeidsgivers leverandør. Differansen vil i dette tilfellet av en eller annen grunn tilfalle arbeidsgiver.

 

Denne informasjonen må ikke betraktes som finansielle råd til den enkelte, men heller en oppfordring til å innhente informasjon om sin pensjon og hvilke valgmuligheter man har med den nye pensjonskontoen. Veloverveide valg kan gi store utslag på lønnen man skal leve av etter arbeidslivet. Det finnes meget gode ressurser og informasjon på:

 

https://www.finansportalen.no/pensjon/egen-pensjonskonto/

https://norskpensjon.no/