For å sikre at alle våre medlemmer er bevisst på hvordan man skal gå frem for å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, ønsker vi å sette fokus på Trygg Varsling i Avinor FS.

 

Har du observert eller blitt orientert om forhold som du vurderer som kritikkverdige, har du både rett og plikt til å varsle om dette. Du er garantert at dette ikke skal få negative konsekvenser for deg som arbeidstager, dette følger av Arbeidsmiljøloven 2A.

 

Varsling kan foretas på 4 måter:

  • åpen varsling i linjen ( leder, tillitsvalgte, eller vernetjeneste)
  • e-post til konsernet sitt varslingsutvalg
  • til ekstern samarbeidspartner advokatfirma Bull & Co
  • gjennom kryptert varslingskanal

 

Eksempler på kritikkverdige forhold:

  • svikt i sikkerhetsrutiner
  • mobbing eller trakassering
  • arbeidsforhold i strid med arbeidsmiljøloven
  • uforsvarlig saksbehandling

 

Videre informasjon om saksgang og linker til prosedyre og varslingskanaler, finnes på Intranett under «Varsle kritikkverdige forhold».