Et par gladnyheter på tampen av februar!

 

Det har lenge vært uenighet mellom Flygelederforeningen og Avinor FS, angående hvordan man skal beregne dagsats for arbeidsgiver sine lønnspliktdager ved permittering.

Avinor FS mente årslønn skulle deles på 12, og deretter igjen deles på 30 eller 31, avhengig av i hvilken måned lønnspliktdagene var. Flygelederforeningen, ved kasserer Tom-Snorre Skaret, har stått hardt på at dette ikke er korrekt beregning, ettersom denne delingsfaktoren ikke hensyntar de dagene i måneden arbeidstager likevel ville hatt tjenestefri eller fravær, ref Permitteringsloven.

Det er nå endelig blitt enighet om at korrekt beregning er årslønn delt på 260, noe som medfører en høyere dagsats for lønnspliktdagene. De av våre medlemmer som har blitt feilaktig kompensert vil få dette etterbetalt.

 

Administreringen av pengegaven fra Flygelederforeningen til våre permitterte medlemmer har, som tidligere nevnt, vært en arbeidskrevende prosess for vår kasserer. Men gjennom denne jobben har han nylig oppdaget at 13 medlemmer mangler, eller har manglet, sitt «Gruppe 1-enhet»-tillegg på sin lønnsutbetaling.

Operativ HR skal gjennomgå sine rutiner for å sikre at slike feil ikke oppstår igjen , men det er en påminnelse om å jevnlig ta en titt på egen lønnsslipp for å forsikre seg om korrekt utbetaling.

 

En stor takk til Tom-Snorre for utrettelig innsats!