Årets Luftfartskonferanse, i regi av Luftfartstilsynet, ble avholdt 26.- 27.januar. Naturlig nok ble den ikke arrangert fysisk i Bodø slik den pleier, men på digital plattform.

 

Thomas Kolbeinsen deltok på vegne av Faglig Utvalg og Flygelederforeningen, fra sitt hjemmekontor. Foredragsholderne tok opp mange interessante emner, der de fleste fokuserte på temaet for konferansen: Kriseåret 2020 og utfordringene luftfarten opplever.

 

Eamonn Brennan fra Eurocontrol, toppsjefen i Wizz AIR, József Váradi, Erik Braathen i oppstarten Flyr og Knut Roar Wiig fra Nordic Unmanned var blant foredragsholderne. En fyldig rapport fra konferansen kan leses i vedlagt link.

 

2021-01-26 Luftfartskonferansen 2021