På grunn av den uforutsigbare pågående pandemien, blir Årsmøtet 2021 flyttet til uke 21, torsdag 27.- søndag 30. mai.

Vi har lenge håpt på å få mulighet til å gjennomføre et fysisk møte i Harstad i mars, men med dagens smittesituasjon lar dette seg naturligvis ikke gjøre.

Etter diskusjon rundt flere forskjellige løsninger, landet vi til slutt på å flytte årsmøtet i håp om at vi alle kan møtes i mai. Spesielt etter at det kom inn ønske om flytting fra tillitsvalgte på flere enheter.

 

Dette medfører noen nye datoer å forholde seg til:

16.04: Frist for utsending av program og innkalling

07.05.: Frist for utsending av årsmøtepapir

 

Samlingen gjennomføres i Harstad på Thon Hotel Harstad. Mer informasjon kommer etterhvert.

 

Oppdatering 18.03.21: Avgjørelse angående hvordan årets årsmøte skal avvikles blir tatt medio april. Vi ber alle tillitsvalgte om å avvente kjøp av flybilletter i påvente av dette.