Vaksiner har lenge vært sårt etterlengtet for oss alle, og administreringen er så smått i gang. Vi vet ikke når vår yrkesgruppe blir aktuell for vaksinering, men det vil stille krav til arbeidsgiver for å sikre god disponering av og, ikke minst, tilgjengelighet på operativt personell.

 

EASA har varslet at det vil komme nærmere retningslinjer for vaksinering av flybesetningsmedlemmer og flygeledere med covid-19 vaksiner som er godkjent av EMA (European Medicines Agency). Frem til det foreligger felleseuropeiske retningslinjer, vil en 48 timers karenstid etter vaksinering være gjeldende i Norge.

48 timer er foreløpig det absolutte minimum, men skulle man være i tvil om det foreligger en bivirkning som kan påvirke flysikkerheten, bør det rådføres med flylege før man gjenopptar arbeid som flygeleder.

 

Retningslinjene kan leses i sin helhet på Luftfartstilsynet sin nettside: https://luftfartstilsynet.no/om-oss/covid-19-aktueltliste/covid-19/flymedisinske-retningslinjer-for-covid-19-vaksinering/