Fredag 7. februar takket siste søker i tilsettingsrunden anno 2019 ja til fast stilling, og man kunne formelt sett avslutte jobben. Ledige faste flygeleder stillinger ble kunngjort 4. september i fjor, så litt over fem måneder senere kunne Tom-Snorre Skaret fra Flygelederforeningen og Tone Brandvik Simonsen fra Ressursstyring og HR endelig sette strek. Alle søkere som har vært involvert i prosessen skal nå ha fått tilbakemelding fra Avinor Flysikring. 

Bemanningskabalen som legges i Ressursstyring og HR er krevende, og samarbeidet med Flygelederforeningens representanter i arbeidsgruppen nedsatt for å jobbe med dette har fungert utmerket. Selv om interne avhengigheter, plikttjenesteforflytning og praktiske muligheter for oppstart på ny enhet vil være elementer som må hensyntas, er det likevel slik at selve systemet er svært enkelt i sin natur. En ledig fast flygelederstilling skal erstattes av den søker med lavest rangeringsnummer, som skal tilbys stillingen. Dette prinsippet følges alltid. Noen medlemmer har i flere slike prosesser tidligere reagert på ting de anser som uriktige, eller påstått at «rangeringsordningen ikke fungerer». Dette stemmer altså ikke. Vikariater, beordring i plikttjeneste, spesielle HR-saker i forbindelse med omstilling og lignende er eksempler på ting som IKKE omfattes av rangeringsordningen.

Til slutt kan det være på sin plass å nevne noen nøkkeltall:

  • 16 faste stillinger ble besatt
  • 3 av disse fikk stilling ved nåværende enhet
  • Overføring for 7 av søkerne ble satt til 2020, 6 i 2021
  • Totalt 134 flygeledere søkte stilling
  • 8 søkere takket nei til tilbudt stilling, eller svarte ikke på tilbudet

De faste stillingene fordelte seg som følger: 3 ved Flesland TWR/APP, 3 ved Bardufoss TWR/APP, 2 ved Gardermoen TWR, 2 ved Evenes TWR/APP, 1 ved Tromsø TWR/APP, 1 ved Torp TWR, 1 ved Andøya TWR/APP, 1 ved Norway ACC Røyken, 1 ved Norway ACC Bodø og 1 ved Norway ACC Stavanger.

Flygelederforeningen vil med dette gratulere de av våre heldige medlemmer med ny jobb, og ønske lykke til ved neste anledning til de som ikke helt nådde opp denne gang!