Robert, Olav, Carl Henrik og Thomas fra NFFs styre har i disse dager besøkt den nye skolen for flygelederutdanning, CANI i Praha, Tsjekkia. Besøket omfattet, i tillegg til samtaler med Avinor Flysikrings kontaktpunkter mot skolen Christian Holst og Knut Sanne, en omvisning ved skolen. Flygelederforeningens representanter fikk se både kantine, klasserom og de forskjellige simulatorene som benyttes i utdanningen.

Hovedinntrykket er at fasilitetene er godt sammenlignbare med andre skoler, og at simulatorene virker moderne og hensiktsmessige for denne typen utdanning. I tillegg ble det også god tid til å møte elevene både i klasserommet for å informere om Flygelederforeningen, og i litt mer sosial sammenheng. NFFs representanter fikk på denne måten god anledning til å få inntrykk av hvordan elevene har det, hvordan utdanningen foregår, hva som opptar elevene i deres hverdag på skolen, samt hvilke spørsmål de har knyttet til den delen av utdanningen som foregår ved enhet i Norge og videre i deres fremtidige flygelederkarriere.