Da er det valg igjen! Valget av ansattes representanter til styret i Avinor Flysikring AS startet fredag 12. april. Flygelederforeningens styre mener at de mange tunge og viktige prosessene som skal gjennomføres i virksomheten de kommende årene gjør det viktig med godt kvalifiserte ansatterepresentanter i styret i Avinor Flysikring, og har inngått samarbeid med NTL, SAN, TEKNA og NITO om å stille en felles liste med kandidater. Vår kandidat, Sverre Ivar Elsbak, er innstilt som listens førstekandidat.

Flygelederforeningens styre oppfordrer alle medlemmer til å delta i valget ved å stemme på vår liste. Valgperioden er fra fredag 12. april klokken 12:00 til mandag 29. april klokken 11:59. Alle stemmeberettigede skal ha fått e-post som gir mulighet for å avgi stemme. Denne e-posten er sendt via et eksternt firma (Questback) som ivaretar den tekniske gjennomføringen av valget på vegne av valgstyret. Avsender på e-posten fremkommer som «Ansatt valg» i din e-postboks. For å logge inn til valget benytter man sitt ansattnummer som brukernavn, og ditt fembokstavs påloggingsnavn til intranettet som passord. Dette er også beskrevet i detalj i e-posten fra Questback.

Valgstyret består av representanter oppnevnt av fagforeningene i selskapet samt en representant fra administrasjonen, og NFF er representert ved Carl Henrik R. Haugen, som er valgstyrets leder. Dersom du ikke har fått e-post med informasjon om hvordan du skal avgi stemme, eller dersom du trenger teknisk bistand, kan du ta kontakt med Karianne Gulland (karianne.gulland@avinor.no) i Avinor Flysikring for hjelp.

Godt valg!