Mellomoppgjøret 2019 nærmer seg stadig. Mellomoppgjør er vanligvis oppgjør med fokus på penger og ikke kollektive avtaler, men partene kan likevel forhandle om nærmest hva man vil og sånn sett gjøre endringer i de kollektive avtalene mellom hovedoppgjørene.

Når det er sagt, så er det usannsynlig å forvente at arbeidsgiver og Spekter er interessert i dette i år. Det er konkurranseutsetting og mange store både prosjekter og investeringer på trappene i 2019. Flygelederforeningen kommer likevel til å forsøke å nå gjennom med de ønsker vi har for eventuelle endringer. Det værste man oppnår er nei og en diskusjon om kun penger. Den som intet våger, intet vinner.

Tariff kommer til å bli tatt opp i forbindelse med årsmøtesamlingen og styret ser frem til gode diskusjon og innspill fra alle enhetene.