NFFs årsmøte 2019 står for døren. Styret vil med dette gjenta informasjon vi har sendt tidligere for å sikre at alle får det med seg.

Årsmøtesamlingen er denne gangen lagt til hotell Scandic Maritim i Haugesund, i tidsrommet 21. – 24. mars. Selve Årsmøtet i Norsk Flygelederforening arrangeres fredag 22. mars.

Frist for innsending av årsmøtesaker fra medlemmer og tillitsvalgte er satt til fredag 15. februar. Årsmøtepapirene skal være klare for utsending senest 1. mars, derav denne fristen.

Dette betyr at man snart må begynne å behandle eventuelle årsmøtesaker lokalt, for å sikre en god kvalitet på sakene som sendes inn, samt en god organisasjonsmessig behandling av disse.

Styret ønsker også å minne om at det er viktig for foreningens økonomi at de lokale tillitsvalgte er flinke til å være tidlige ute med å bestille flybilletter. Selv om innkallingen ikke har kommet ennå, så er det likevel klart at man starter samlingen torsdag ettermiddag og ikke til lunsj som tidligere annonsert. Dette med bakgrunn i at det er utfordringer med innreisen torsdag formiddag.

Samlingen starter klokken 16:00 torsdag 21.3.2019.

Se vedlagte program for mer detaljer. Innkallingen kommer i egen sending til de tillitsvalgte.

Vi sees i Haugesund i mars!

2019-03-21 Program for Årsmøtesamlingen 2019