Styret ønsker med dette å minne de lokale tillitsvalgte om årsmøtesamlingen 2019, som denne gangen er lagt til hotell Scandic Maritim i Haugesund, i tidsrommet 21. – 24. mars.

Selve Årsmøtet i Norsk Flygelederforening arrangeres fredag  22. mars. Det er fortsatt en stund til, og en formell innkalling til møtet vil ikke komme ennå. Styret vil likevel opplyse om at fristen for innsending av årsmøtesaker fra medlemmer og tillitsvalgte er satt til fredag 15. februar. Årsmøtepapirene skal være klare for utsending senest 1. mars, derav denne fristen. Dette betyr at man snart må begynne å behandle eventuelle årsmøtesaker lokalt, for å sikre en god kvalitet på sakene som sendes inn, samt en god organisasjonsmessig behandling av disse.

Styret ønsker også å minne om at det er viktig for foreningens økonomi at de lokale tillitsvalgte er flinke til å være tidlige ute med å bestille flybilletter. Selv om innkallingen ikke har kommet ennå, så er det likevel klart at man starter samlingen til lunsj torsdag. Jo tidligere man bestiller, jo billigere blir det…

Vi sees i Haugesund i mars!