Høstens ATCEUC møte gikk av stabelen i Lviv, Ukraina fra 17 – 19. oktober. Fra Norge deltok Grete Ovnerud og Sverre Elsbak. Delegater fra over 25 medlemsland deltok i diskusjoner om droner, «just culture», RP3, SESAR og om den generelle flygeledersituasjonen i Europa.

ATCEUC står for «Air Traffic Controllers European Unions Coordination» og er en fagforening på EU-nivå med 32 medlemsforeninger.

Felles for de aller fleste medlemsforeningene er at de mangler flygeledere. Ensidig fokus på kostreduksjon hos flysikringsaktørene har ført til at de har stoppet eller redusert utdanningen av nye flygeledere. Dette, kombinert med økt trafikk, mere vær og manglende sosial dialog mellom flygelederforeningene og arbeidsgiverne, har ført til store forsinkelser over hele Europa i sommer. Konklusjonen er at det IKKE kommer til å bli bedre neste sommer, tvert i mot forventes enda større forsinkelser i årene fremover. Pensjonsproblematikken farer også over Europa som en virvelvind. Flere land som har pensjonsalder på 55 år fortviler over bølgen av økt pensjonsalder som skyller over Europa. Felles for de fleste er at de etterlyser særaldersgrenser for flygeledere. I Tyskland har de klart å beholde pensjonsalderen på 55 år i 10 år fremover, etter en avtale ble underskrevet i sommer. Men tyskerne mangler fremdeles over 100 flygeledere. Bare i Karlsruhe har de over 22.000 udekte vakter hittil i år.

I Sveits pågår det fire rettssaker mot flygeledere. En av dem handler om en flygeleder som gav en klarering til en pilot, som piloten leste tilbake feil, uten at flygeleder fikk det med seg. Feilen førte til ”loss of separation” og TCAS RA. Piloten har inngått forlik med påtalemyndigheten og betalt en bot, mens flygelederen regner med å få sin sak opp for retten i løpet av vinteren.

Styret i ATCEUC gjør en fantastisk jobb. Alle, utenom Presidenten Volker Dick, jobber 100% som flygeledere ved siden av jobben i styret. De prøver å fordele arbeidsmengden så godt som det lar seg gjøre, men antall møter rundt omkring i Europa øker og øker for hvert år. Derfor har de inngått et godt samarbeid med IFATCA, slik at de kan dele noen av disse møtene i mellom seg. Videre har de sett behovet for å få flere inn i styret. Under siste dag av høstmøtet i Lviv, ble styret utvidet fra 9 til 11 medlemmer. Det nye styret ser slik ut:

ATCEUC Executive Board:

 • Volker Dick – TUEM – Maastricht – President
 • Jean-Denis Larrere – SNCTA – Frankrike – Første visepresident
 • Alfonso Guerrero Galan – USCA – Spania – Andre visepresident
 • Cristian Radu – ATSR – Romania – Kasserer
 • Alan Singelton – ATC Branc of Forsa – Irland – Styremedlem
 • Giorgos Georgiou – CYATCU – Kypros – Styremedlem
 • Miguel Dias – CINCTA – Portugal – Styremedlem
 • Volker Möller – GdF – Tyskland – Styremedlem
 • Milen Minew Penew – ZZKRL – Polen – Styremedlem
 • Dmytro Askonov – ATCTUA – Ukraina – Styremedlem
 • Giancarlo Saviantoni – UnICA – Italia – Styremedlem

Et generelt problem for ATCEUC de siste årene har vært å få medlemslandene til å hjelpe dem med å avholde vår og høstmøter. Høstmøtet i fjor ble avholdt i Odessa, Ukraina, og årets høstmøte ble altså avholdt i Lviv, Ukraina. Den ukrainske flygelederforeningen ATCTUA har gjort en formidabel jobb med å avholde de to siste høstmøtene i ATCEUC. Kvaliteten på hele opplegget var uten sidestykke det beste vi har sett i ATCEUC sammenheng. Hyggelige og gjestfrie folk, fantastisk hotell og fasiliteter, og et utrolig lavt prisnivå gjorde møtet til en ubetinget suksess.

Neste ATCEUC møte er i Beograd, Serbia 3-5 april 2019.