IFATCA European Meeting 2018 er i full gang i Dublin.

NFF deltar med Tom-Snorre Skaret, Thomas Kolbeinsen og Robert Gjønnes.

Utviklingen i både markedet og innenfor teknologien, samt de mange betydelige utfordringene innen den europeiske luftfarten, er tema for møtet.

Det er svært positivt å oppleve at vi i Norge har kommet langt på alle områder, og at vi har samferdselsstrukturer som er velfungerende. Det er helt tydelig at en stor del av æren for at vi i Norge har et velfungerende «luftfartssystem» kan spores til de godt etablerte og velfungerende samarbeidsformene vi har i norsk næringsliv.

Mange har mye å lære av norsk luftfart og norsk selskaps- og organisasjonskultur.