IFATCA Nordic Meeting ble arrangert i København, i tidsrommet torsdag 27. september til søndag 30. september. Representanter fra flygelederfagforeningene fra Danmark, Sverige, Finland, Island og Norge møttes til konferanse på Schieffergaarden i København, for å diskutere «tingenes tilstand», og ellers lære mer om hva som rører seg i vår bransje, litt på tvers av landegrensene.

Representantene fra NFFs styre, Robert Gjønnes, Olav Aadal, Sverre Ivar Elsbak og Bendik Heggelund kunne ta med mye nyttig lærdom fra møtet hjem i bagasjen søndag morgen. Situasjonene i de ulike landene er svært ulike, og det vil bli for mye å liste opp alle relevante momenter her. Likevel var kanskje noen av de mest interessante nyhetene at danskene etter en periode med «overtidsnekt» hadde forhandlet seg frem til en ny avtale for overtid som gir dem 1% av årslønn(1,35% i helg) for hvert overtidsskift, at på Island er ca 20% av tiden folk er på jobb overtid på grunn av staffing issues kombinert med voldsom trafikkøkning, Sverige sliter med underbemanning og venter i spenning på sine fjernstyrte tårn man synes å ha hørt om i årevis, og i Finland har man nektet medlemmene sine å jobbe overtid, slik at man plutselig fant ut at man var alt for lite folk likevel, og flere stillinger blir nå lyst ut, slik at de mange arbeidsledige flygelederne i landet får en sjanse til å komme seg i arbeid.

Tom Laursen, IFATCAs EVP Europe, deltok også på konferansen, og kunne fortelle litt om hva som rører seg i IFATCA om dagen. Han er meget skeptisk til yte

lsesmålene i Single European Sky, og opplever at dette er både uforståelig og kan bli dramatisk. Som et eksempel viste han til Avinor Flysikring, som på tross av en ev Europas laveste underveisavgift likevel kan bli avkrevet opp mot 35 % i innsparing i neste referanseperiode.

Noe sosial interaksjon ble det også tid til, og det kan nevnes at et lag fra Norge gikk avmed seieren i den prestisjetunge konkurransen basert på digital leirdueskyting og bueskyting, som ble arrangert i hotellets hage lørdag ettermiddag. Nordmenn er altså ikke bare treffsikre i replikken, har det vist seg.