Norsk Flygelederforening har svart ut en høring på forslag til forskrift om forbud om å tjenestegjøre i ruspåvirket tilstand for flyteknisk personell, personell i flysikringstjenesten og bakkepersonell.

Vårt høringssvar anbefaler i korte trekk Luftfartstilsynet å inkludere flere kategorier personell i forskriften for å gi god og komplett dekning på området. Hele høringssvaret finnes under.

32_2018-09-23 Høringssvar – forslag til ny forskrift om forbud mot å tjenestegjøre i ruspåvirket