NFFs styre har avdekket at det er flere medlemmer som ikke har fått kompensert det de skal knyttet til merarbeid når man arbeider i redusert stilling.
Overenskomstens § 5.12 er tydelig og klar på hva som gjelder; pålagt arbeid ut over 9 timer per døgn skal godtgjøres som overtid. Det er først og fremt knyttet til arbeid ut over 9 timer per døgn hvor ansatte ikke har fått riktig kompensasjon.
Hva man har i gjennomsnitlig arbeidstid spiller ingen rolle når det gjeler «døgnregelen» – alt arbeid ut over 9 timer per døgn for deltidsansatte skal kompenseres som overtid.
NFFs styre ber de tillitsvalgte følge opp dette lokalt for å avdekke om det er mange medlemmer lokalt som har utestående kompensasjon.