Det er lyst ut ledige flygelederstillinger på:

  • Flesland TWR/APP
  • Gardermoen TWR
  • Norway ACC – Bodø
  • Norway ACC – Røyken

I tillegg kan det bli ledige stillinger ved andre enheter.

Se hele utlysningen her.