Klikk på linken under for å lese en pressemelding fra IFATCA vedrørende den alvorlige flygeledermangelen i Europa.

IFATCA_PR__Staff_shortage_EU_290818