Tillit og åpenhet er en av de viktigste mekanismene for å rapportere inn hendelser, og hindre alvorlige hendelser og ulykker. Denne dommen er med å bygge ned flere tiår med arbeid.

Vaktsjefen på Helge Ingstad ble i vår dømt til 60 dagers betinget fengsel i Bergen Tingrett. Saken ble anket til lagmannsretten og i forrige uke ble det klart at anken ikke vant frem.

Robert Gjønnes sier «En dom som denne er med å bygge ned flere tiår med arbeid lagt ned for å skape system og metoder en kan stole på innenfor rapportering og håndtering av hendelser. Vi frykter at dommen får direkte negative konsekvenser for sikkerheten på generelt grunnlag.

Dere kan lese mer om denne saken på NRK, og Flyger.no.