Både sjefflygeleder og assisterende sjefflygeleder ved Gardermoen kontrolltårn har sagt opp sine stillinger/funksjoner og vil begge gå tilbake i operativt arbeid. Stillingen som sjefflygeleder er lagt ut eksternt på Avinor sine sider, og stillingsutlysningen kan dere finne ved å trykke her.