I løpet av IFATCA annual ble medlemsforeningene enige om å fortsette støtten til foreningene i Polen og Romania som har tatt i mot ukrainske flygeledere og deres familier som har måttet flyktet fra krigen. Årsmøte 2023 besluttet å sette av en egen post på budsjettet, og nå velger vi å bruke disse pengene for å støtte våre kolleger. Vi større med 1 € per medlem. Dere kan lese mer om IFATCAs support ved å trykke på denne lenken.