Spennende mulighet som favner bredt når det gjelder potensiell søkermasse

For tiden ligger det ute en meget interessant stilling som «Teamleder Supervisor» ved Polaris ACC i Stavanger, en stilling som i praksis er relativt lik en assisterende sjefflygeleder kjent fra tårnområdet. Stillingen har dog ledelses- og personalansvar for en liten og homogen gruppe supervisor-ansatte, og en god del selvstendig ansvar for oppfølging og fagutvikling både på generelt på enheten, og spesielt for supervisortjenesten.

Se finn.no-annonsen her: Link

Dette er, etter vår erfaring, første gang denne type stilling lyses ut eksternt. Dette betyr at både våre medlemmer som arbeider andre steder i landet, i tillegg til gamle venner som for tiden arbeider i inn- og utland enten som flygeledere eller i helt andre stillinger, har alle muligheter til å søke denne stillingen. Kvalifikasjonskravene er rett og slett at du er, eller har vært flygeleder. Bakgrunn som supervisor er foretrukket, men ikke et krav, og søkere må selvsagt sikkerhetsklareres på vanlig måte. På toppen av dette relativt lave «opptakskravet» kommer selvsagt personlige egenskaper og relevant erfaring, når man skal selektere den riktige kandidaten. Dette betyr at en slik stilling nok kan friste svært mange, enten ved at man motiveres av lønn, stedbundethet eller muligheten for personlig utvikling. Vi regner med at det vil bli mange søkere til denne jobben, som innebærer fast ansettelse og ikke en funksjon som besettes på åremål. Arbeidsformen er planlagt til 50% operativ supervisortjeneste og 50% ledelse.

Etter det vi erfarer er denne nye måten å forsøke å rekruttere på et slags prøveprosjekt for Avinor Flysikring, som er spente på hvilke typer søkere og hvilken respons de vil få til en slik stilling, samt effekten ved å gå ut såpass bredt som man i praksis gjør her.

Virker dette fristende? Kast deg rundt og send inn en god søknad i dag!

Søknadsfristen er søndag 26. februar.