Det er nå kommet en ekstern utlysning med ledig stilling som Flygeleder ved Andøya Tårn og Approach.

Krav til stillingen

  • Gyldig flygeledersertifikat godkjent av Luftfartstilsynet
  • Norsk sikkerhetsklarering
  • Bestått ELPAC (English Language Proficiency for Aeronautical Communication) test Ansettelse er betinget av at nødvendige rettigheter og autorisasjoner oppnås
  • Ved eventuell ekstern rekruttering gjelder følgende krav: Bestått norskprøve nivå B2, arrangert av Kompetanse Norge

Ansettelse i stilling som flygeleder med fast tjenestested skjer etter innbyrdes rangering, i henhold til særavtale om regler, rutiner med mer vedrørende ansettelse, overføring med videre av flygeledere i og etter plikttjenesten.

 

Søknadsfristen er 22. januar.

 

Les hele stillingsutlysningen og søk ved å trykke på linken under:

Link til stillingen.