IFATCA er svært bekymret for sikkerheten for sivil luftfart i deler av Vest Afrika grunnet opptrapping av av en konflikt mellom ASECNA ansatte i 17 land og deres arbeidsgiver.

IFATCA har mottatt rapporter om at flere flygeledere har blitt arrestert i Brazzaville og Douala. Andre steder har ukvalifisert personell, inkludert militært personell uten sivil ATC erfaring, tatt over operativ posisjon. Brukere av luftrommet har ikke blitt informert om dette, og tror dermed at det er kvalifisert ATC som kontrollerer luftrommet. Derfor er de kanskje ikke oppmerksom på sikkerhetsrisikoen dette medfører. IFATCA mener dette er en stor risiko for sikkerheten, og har kommunisert dette med andre internasjonale organisasjoner, blant annet IFALPA, IATA og ICAO.

I flysikkerhetens interesse ber derfor IFATCA partene om å komme tilbake til forhandlingsbordet, helst med en uavhengig mekler til stedet.

 

IFALPA ber flyvende personell om å utvise ekstrem forsiktighet når de opererer i disse områdene, og vurdere å unngå områdene helt.