Det ble lyst ut ledige flygelederstillinger i tre forskjellige runder høst/vinter 2021. Samtlige av disse er nå avsluttet.

Første runde hadde søknadsfrist o5.august, og resulterte i 5 nye tilsettinger ved Polaris ACC, sektorgruppe Nord, 3 ved Flesland TWR/APP og 5 ved Sola TWR/APP.

De neste to rundene hadde begge søknadsfrist i løpet av november, enhetene med ledige stillinger var Ørland TWR/APP, tett fulgt av Tromsø TWR/APP. Begge steder har nå fått 2 nye tilsettinger.

Gratulerer til de som nådde opp og fikk ønsket sitt oppfylt denne gangen!