Transportkomiteen på Stortinget har enstemmig kommet til at en flytting av Stavanger kontrollsentral skal stanses. Regjeringspartiene går altså inn for å stanse flyttingen, sammen med opposisjonen. 

– Transportkomiteen har kommet til en fornuftig og riktig beslutning slik vi ser det. Vi opplever det som svært positivt at regjeringspartiene tilslutter seg opposisjonen i denne saken, og stanser en flytting. Dette er det eneste riktige, sier NFFs leder Robert Gjønnes.

Transportkomiteen har konkludert med det samme som vi konkluderte med for flere måneder siden. Beslutningen vil gi de beste effekter for både selskapet, kundene og samfunnet generelt, supplerer Gjønnes og viser til tidligere uttalelser foreningen har hatt i sakens anledning.

Dette er svært gledelig – nå kan vi konsentrere oss om kjernevirksomheten og legge til rette for en best mulig recovery etter Covid-pandemien for kundene våre.

Les mer om saken i Stavanger Aftenblad:

https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/zgKBQO/stortinget-avinor-og-regjeringen-faar-instruks-om-aa-berge-flygeledere