Norsk Flygelederforening tok i år initiativ  til en verdensomspennende markering av Den Internasjonale Kvinnedagen på sosiale medier – støttet av både den internasjonale flygelederforeningen IFATCA og den internasjonale flygerforeningen IFALPA.

I tillegg  fikk bred støtte nasjonalt fra både Samferdselsministert Knut Arild Hareide og Kultur- og likestillingsminister Abid Raja – i tillegg til topplederne i Avinor ved Konsernsjef Abraham Foss og Administrerende Direktør Anders Kirsebom.

Temaet til den internasjonale kvinnedagen er i år: Choose-to-challenge. IFATCA og IFALPA står sammen under mottoet:

We choose to challenge gender bias and inequality in aviation.

IFATCA og IFALPA har utfordret alle medlemsforeningene sine til å bli med dem på denne verdensomspennende kampanjen. Flygelederforeningen støtter selvfølgelig denne markeringen med vårt eget motto:

Vi jobber mot kjønnsdiskriminering og for likestilling innen luftfart.

Se kampanjen på vår Facebook-side, og støtt gjerne opp rundt markeringen. Jo flere bilder, jo høyere roper vi. Takk for støtten!

https://www.facebook.com/345293759179486/posts/1345376332504552/?d=n