Siden tidlig 2013 har det vært flere rapporter fra hele Europa om at transponderen hos B787-er ikke har fungert tilfredstillende.

 

Transponderen slutter å fungere i sin helhet eller har redusert sendestyrke, med det resultat at target forsvinner fra radarskjermen. Problemet oppstår hos flygninger med en spesifikk type transponder fra Rockwell Collins, og EASA er i kontakt med produsent for å løse problemet.

TCAS-funksjon hos B787-ene skal fortsatt kunne fungere mot andre utstyrte flygninger, men B787-en er muligens ikke synlig på TCAS-display hos andre flygninger.

Bare siden mars 2019 har det blitt rapportert 32 tilfeller.

 

Dette utgjør naturligvis en høy sikkerhetsrisiko, og etter initiativ fra blant annet IFATCA, har EASA (European Union Aviation Safety Agency) nå utstedt en Safety Information Bulletin der ANSP-er blir oppfordret til å innrapportere alle tilfeller av tap av deteksjon hvor B787 er involvert. Dette for å prøve å få oversikt over omfanget av problematikken, samt å identifisere hvilke enkeltfly som oftest har tekniske problemer.

 

Skulle noen av våre medlemmer oppleve tilsvarende situasjoner, utløser dette selvfølgelig krav til rapportering i IFS, men vær obs på ønsket om å identifisere enkeltfly og derav behov for informasjon angående registreringsmerke, hvis mulig å innhente.