Fornuftig og veldig god inngripen av Statsråden i debatten om Stavanger kontrollsentral.

– Statsrådens tydelige budskap medfører at det nå i realiteten er kun to alternativer for å sikre implementering av ny teknisk plattform og samtidig sørge for at våre kunder får en så god recovery etter pandemien som mulig, sier Flygelederforeningens leder Robert Gjønnes.

Enten må Avinor investere i eksisterende bygg og infrastruktur, eller så må man investere i lokaler og infrastruktur i nærheten av Stavanger lufthavn.

Dette er i tråd med det Flygelederforeningen hele tiden har ment har vært det eneste riktige, og det vil gi de beste effekter for både selskapet, kundene og samfunnet generelt.

https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/BlbQ3e/gladmelding-fra-regjeringen-om-flygeledere-og-avinor-jobber-paa-sola