Flygelederforeningens Årsmøte 2021 planlegges gjennomført som fysisk samling ved Thon Hotel Harstad i uke 11 – 18. – 21. mars 2021. Vi ønske svært gjerne å møte alle dere tillitsvalgte igjen, og gjør derfor det vi kan for å legge til rette for en fysisk samling.

Vi er så heldige å ha gode kontakter og svært godt samarbeide med Thon, og har gjennom dette samarbeidet fått en avtale som gjør det mulig for oss å holde reservasjonen lenge uten at det koster oss noe å eventuelt måtte kansellere. Dette er svært viktig for å ha full kontroll på økonomien knyttet til samlingen.

Om det skulle bli nødvendig å kansellere vil samlingen uansett gjennomføres disse dagen – men da på Teams. Vi har en plan B i ermet om det skulle bli nødvendig – men som sagt så er vårt mål og vårt håp å kunne møte alle dere tillitsvalgte i Harstad i mars 2021.

En viktige dato dere må merke dere er:

  • Frist for å sende inn årsmøtepapirer til styret er 1.2.2021 klokken 12:00

For styret gjelder følgende frister:

  • Frist for å sende ut innkalling og program er 5.2.2021
  • Frist for å sende ut sakslisten og papirene er 26.2.2021

Bestill billetter i god tid så slipper man å få problemer med eventuell reise i mars.

Vel møtt alle sammen!