I 2020 er det spesielt viktig å si din mening!

I disse dager har alle ansatte i Avinor Flysikring mottatt en epost med link til årets medarbeiderundersøkelse (MU). Hvert år er MU en viktig kanal der alle ansatte kan få sagt litt om hvordan de opplever sin arbeidssituasjon og sine ledere. Dette er om mulig enda viktigere i år på grunn av Covid 19.

Norsk Flygelederforening bruker enhver anledning til å komme med tilbakemelding til vår arbeidsgiver om hvordan man opplever sin situasjon ute på de forskjellige enhetene i lufttrafikktjenesten. Det er dog ingenting som å få informasjon fra samtlige ansatte.

Flygelederforeningen oppfordrer alle våre medlemmer til å ta noen minutter og svare på MU 2020, da det også er relevante spørsmål knyttet til Covid 19 i årets undersøkelse.