Den 20 oktober 2014 kolliderte en Falcon 50 businessjet med en snøfres under avgang på Moskvas Vnukovo flyplass. Alle fire om bord omkom i ulykken.

I etterkant av ulykken har dessverre Russiske myndigheter hatt stort fokus på å straffeforfølge flygelederne i tårnet på flyplassen, til tross for at det på ingen måte kunne påvises forsett eller grov uaktsomhet i deres utøvelse av tjenesten.

Noen hovedmomenter som førte til ulykken, og som ikke ble tillagt noe vekt i rettsaken var:

  • Det var tåke og dårlig sikt på ulykkestidspunktet.
  • Snøbrøyting ble utført av flere kjøretøy, men bare vaktleder hadde radiosamband med tårnet, og mistet visuell kontakt med en brøytebil.
  • Fører på brøytebilen som kjørte ut på aktiv rullebane var beruset
  • Bakkeradar var montert, men flere viktige funksjoner som RWY incursion alert var ikke skrudd på. I tillegg hadde ikke alle flygeledere opplæring på utstyr.

Den russiske rettsprosessen fremstår som lite rettferdig, og har i liten grad hørt på de innlegget forsvaret i saken kom med. Resultatet er at tre flygeledere er dømt til henholdsvis 5, 5 ½ og 6 års fengsel i straffekoloni.

IFATCA har sendt brev til media der man ber om at de Russiske kollegene benådes: IFATCA_LT_Support_Russia_021020

Link til engelsk versjon av rapporten fra Russisk havarikommisjon finnes HER