Styret i Flygelederforeningen har over flere måneder jobbet med å rigge en ordning for økonomisk støtte til medlemmene som blir berørt av permitteringer som følge av COVID-19-krisen. Vi har vært i kontakt med skatteetaten og nå fått alt det formelle på på plass via en forhåndsuttalelse knyttet til at vi kan utbetale skattefri støtte til våre medlemmer. Dette er vi svært glade for å ha fått på plass. 

De siste ukene har vi brukt mye tid på å gjennomføre beregninger for å kvalitetssikre kostnadene. Dette har vært vanskelig, og ting har endret seg til stadighet med tanke på hvor stort omfanget av permitteringene for våre medlemmer til slutt ser ut til å bli. Noen har blitt varslet om permittering i kun noen uker, andre har allerede blitt kalt inn igjen fra sin permittering, og så videre.
Styret har dog besluttet at vi skal støtte de berørte medlemmene med en økonomisk gave slik at de respektive permitterte på toppen av utbetalte dagpenger vil havne på en total «inntekt» på ca. 90% det den enkelte flygeleder ville hatt i vanlig lønn i perioden, som er satt til inntil tre måneder totalt. Matematikken og utregningene rundt dette er til dels kompliserte, og må gjøres enkeltvis. Det vil altså være en ulik støtte til ulike medlemmer, basert på en bruttolønnsberegning, slik at det ikke vil ha spesielt mye for seg å sammenligne med andre i samme situasjon, eller å reagere på at det man selv har regnet på ser ut til å bli mindre enn nøyaktig 90% av det man er vant til å rutte med.
Dette er altså en ren gave. En kontantstøtteordning, eller et stipend, om du vil. Vi i Flygelederforeningen liker ikke å se at våre medlemmer kan risikere å slite med det økonomiske i hverdagen sin, og anser det som ren kjernevirksomhet å bidra i slike situasjoner etter beste evne. Likevel er dette grepet noe helt nytt og relativt uvanlig for en fagforening å gjøre. Vi er ikke kjent med at andre i vår situasjon har gjort noe tilsvarende tidligere. Styrken i Flygelederforeningen har alltid vært et sterkt kollektiv. Nå viser vi det igjen. For en fagforening som tidligere har hørt murring om at man er en forening som alltid tar best vare på «de over 50», gjennom lønnsstrategi, sikringsbestemmelser og strengt fokus på rangeringsordningen, er dette et klart signal om det motsatte. I situasjonen vi er i nå er det de eldre og etablerte som gjennom økt kontingent solidarisk er med på å støtte de med lavere ansiennitet som rammes av et midlertidig inntektsbortfall. Vi vet at det uheldigvis er de i etableringsfasen, med dyre huslån og barnehageutgifter og slikt som vil være de arbeidsgiveren vår ønsker å permittere, og det ønsker vi å gjøre noe med. Styret i Flygelederforeningen er stolte over at vi har medlemmer som har utvist stor forståelse for denne løsningen, og som betaler sin økte medlemskontingent med glede. Sammen er vi sterke!

Av praktiske hensyn knyttet til både gjennomførbarhet og arbeidsmengde ønsker vi å betale den økonomiske støtten ut etterskuddsvis – altså når man er ferdig med hele permitteringsfasen. Om det dog er noen som trenger støtten månedlig, så er det bare å ta kontakt med NFFs leder Robert Gjønnes og kasserer Tom-Snorre Skaret per e-post, så legges det til rette for månedlige utbetalinger.

Alle som er permittert må sende inn følgende info til oss:

Fornavn Etternavn
Adresse
Postnummer Poststed
Bank
Kontonummer

Vi må i tillegg ha en kopi av permitteringsvarselet mottatt fra arbeidsgiver. Dette må sendes Robert og Tom på e-post. Det er også svært viktig at vi holdes løpende orientert om endringer i status, altså om permitteringen blir endret, forlenget, eller om man har blitt kalt inn igjen fra permitteringen, enten endelig eller sporadisk.

Styret i Flygelederforeningen ønsker å understreke at vi har stor sympati for de som må ta den tunge veien inn i NAV-verdenen gjennom en permittering fra arbeidet vi alle setter så stor pris på. Vi håper at en pengegave fra oss kan bidra til å gjøre oppholdet der litt mer levelig.