Se vedlagte pressemelding sendt i fellesskap av Flygelederforeningen og Norsk Flygerforbund. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

Vice President, Flight Safety Director NF, Jo Bjørn Skatval – +47 926 37 028

Leder Norsk Flygelederforening, Robert Gjønnes – +47 934 21 026

2020-03-11 Koronaviruset sin påvirkning på Luftfarten_NFF & NF