Med bakgrunn i restriksjoner knyttet til at vi er en kritisk samfunnsressurs, så er det ikke forsvarlig å gjennomføre årsmøtesamlingen neste uke. Dette er svært beklagelig, men vi har forståelse for den alvorlige situasjonen både selskapet og samfunnet har kommet i som en konsekvens av COVID-19.

NFFs vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen 1.4 hvert år. Dette vil ikke la seg gjøre i år på grunn av de svært ekstraordinære omstendighetene som har oppstått, og som er utenfor vår kontroll. Ut over dette sier ikke vedtektene noe om kansellering eller utsettelse av et årsmøte.

Med bakgrunn i vedtektene og den situasjonen som har oppstått er det styrets oppgave å finne en ny dato for årsmøtet så snart dette lar seg gjøre. Det vil sendes ut innkalling jamfør vedtektenes frister – minst 6 uker før gjennomføring av årsmøte 2020. Dere kan forvente at årsmøtet vil bli en dagssamling uten overnatting hvor eneste agenda for samlingen er NFFs årsmøte 2020.

Årsmøtepapirene er allerede produsert og distribuert, så dette er dokumentene som behandles av årsmøtet når den tid kommer.

Egen e-post er allerede sendt til de tillitsvalgte.

Om dere har noen spørsmål i sakens anledning kan dere når som helst ta kontakt med NFFs leder Robert Gjønnes.