Siste nummer av The Controller er sendt ut – god lesning!

http://the-controller.ifatca.org/2020_01/index.html