Norsk Flygelederforening har gjennom IFATCA fått informasjon om at Gulfstream har en midlertidig restriksjon på hastighet på sin G650.

Luftfartøyet kan ikke fly raskere enn 250kts i alle regimer grunnet en restriksjon på sideror/rudder. 

Dette kan komme uventet, og man kan forvente at ATM systemets ytelsesbase ikke tar høyde for det i alle sammenhenger.