Som den største foreningen i Avinor Flysikring AS (AFAS) er det NFF som utpeker Hovedverneombud (HVO) i selskapet. Ettersom det sittende HVO Mattis Jacobsen går av med pensjon til nyttår, har Flygelederforeningen pekt ut Gunnar Olsen Skårn som nytt HVO for AFAS fra og med 1.1.2020.

Vi hadde flere dyktige kandidater på blokken i diskusjonen rundt utpekingen – både interne samt også noen fra andre deler av organisasjonen. Valget falt på Gunnar til slutt og vi er veldig glad for at Gunnar har takket ja til dette vervet.

Gunnar er en svært erfaren mann med enormt mye kunnskap både fra fagforeningssiden så vel som fra ledersiden i selskapet. Gunnar nyter stor respekt i alle leire, og vi er sikre på at han kommer til å gjøre en strålende jobb som HVO for AFAS.

Vi må også benytte anledningen til å tanke Mattis for den fantastiske jobben han har gjort for alle ansatte i selskapet gjennom sine mange år som HVO. Det er store sko å fylle for Gunnar – men om det er noen som klarer å fylle dem, så er det Gunnar.

Takk for sold jobb Mattis – og velkommen som HVO Gunnar!