I 2019 – som så mange år tidligere – har NTL Luftfarten og NFF (Norsk Flygelederforening) er godt og tett samarbeid knyttet til konsernstyrevalget.

Det er utrolig viktig at vi alle bruker vår stemmerett i det forestående valget. Vi har gjennom konsernstyret og våre felles representanter der en betydelig og viktig mulighet til å påvirke Avinor og utviklingen i selskapet. Vi er således helt avhengig av våre medlemmer sin stemme og hjelp. Her må vi vise at vi er de største fagforeningene i Avinor. Hver eneste stemme teller!

Vi må alle være en god bidragsytere i anledning det forstående valget til at stemmeretten brukes til det beste for oss alle!

Stemmeperioden er fra 19. august til 2. september kl. 23:59.

La oss sammen mobilisere for fullt!

2019-06-25_Styrevalg Avinor 2019_info til medlemmene fra NTL og NFF