NFF har tatt et initiativ overfor arbeidsgiver for å se om det er rom for å finne en lokal løsning i mellomoppgjøret 2019.

Vi har nok en gang kommet med flere initiativ overfor arbeidsgiver. Dette for å ivareta vår plikt og vårt ansvar i partssamarbeidet, ettersom det er fullstendig manglende initiativ hos arbeidsgiver.

Vi har nå avtalt å møte arbeidsgiver den 12.6 klokken 09:00 i Oslo.

NFFs styre vil holde dere løpende informert i sakens anledning.