Også i år deltok Faglig Utvalg (FU) ved World ATM Congress i Madrid.

I år hadde alle medlemmer mulighet til å delta, så Fu hadde mulighet til å dekke ett stort spenn av presentasjoner og foredra. Også i år ble droner og fjernstyrte tårn viktige tema, men også kapasitetsproblemer og underbemanning på flygeledersiden var store og viktige temaer.

Rapporten fra årets kongress er på vei i posten til alle lokalavdelinger, og er tilgjengelig i pdf format her på nettsiden.