Denne uken har NFFs medlemmer på Vigra og Kjevik hatt møter og individuelle samtaler med det spanske firmaet Saerco som skal overta driften av flysikringstjenester på de to enhetene fra og med 1. mars 2020.

Mandag/tirsdag på Vigra og torsdag for Kjeviks del har det denne uken blitt gjennomført møter mellom NFFs medlemmer og den nye tjenesteleverandøren Saerco. Det har i tillegg til fellesmøter, der Saerco presenterte seg selv og sine planer for transisjonen, blitt gjennomført individuelle samtaler med alle medlemmene og representanter for Saerco og selskapets norske HR-representant. Fra Saercos side stilte de med deres transisjonsansvarlig Matthew Cornwall og selskapets direktør Jorge Avila. 

Saerco har leid inn det norske firmaet Resonare Consulting som leverer HR-for-hire tjenester. Resonare eies og drives av norske Tove Svendsen fra Grimstad. Tove har bred erfaring med HR-arbeid fra både luftfart og andre selskaper nasjonalt og internasjonalt.

Saerco oppleves å være både seriøse og tydelige i sin presentasjon av både seg selv som selskap og planen for enhetene. De har klare og ryddige HR-prioriteringer, samt at de også legger opp til frihet og autonom drift på enhetene de drifter. Saerco er et selskap som i tillegg til ATC driver med både blant annet AFIS-tjeneste, FNT-tjeneste, såkalt «Apron Control» og har sin egen utdanningsinstitusjon i Madrid.

Saerco har også bekreftet at overføring fra Avinor Flysikring AS til Saerco er en virksomhetsoverdragelse i lovens forstand. Dette legger klare rammer for overføringen av NFFs medlemmer til ny tjenesteleverandør.

Flygeleder Kevin Mitchell (48) på Kjevik har dannet seg et godt bilde av den nye tjenesteleverandøren. – Jeg har en god følelse for det som skal skje videre i dette eventyret, jeg. Etter nå å ha møtt representantene fra Saerco har jeg fått en forsterket tro på at denne prosessen blir bra for de ansatte på Kjevik. Når det gjelder det administrative og praktiske rundt overgangen har jeg svært lave skuldre, og er veldig glad for at jeg har en så bra fagforening som NFF som støtte, og som tar seg av det meste for meg, avslutter en positivt innstilt Mitchell.

Alt dette gir våre medlemmer på Vigra og Kjevik og oss sentralt i Flygelederforeningen en trygghet og ro med tanke på de videre prosessene inn mot overdragelsen i mars neste år. Det var spesielt gledelig å se at oppmøtet ved de to lokalavdelingene var så godt som fulltallig på begge enhetene.

Fra Flygelederforeningen stilte leder Robert Gjønnes, 1. nestleder Olav Aadal (kun på Vigra) og sekretær Bendik Heggelund. Disse satte stor pris på velkomsten og imøtekommenheten fra de respektive lokalavdelingene. Tusen takk for utmerket service! 🙂