Den 16.5 la arbeidsgiver ut en informasjon på Intranettet om en korrigering av lønnsutbetaling for helg- og høytidsdager. Dette gjelder ikke for flygeledere og medlemmer av Norsk Flygelederforening.

Det står i informasjonen lagt ut av arbeidsgiver at de over tid har tatt saken opp med fagforeningene. De har ikke snakket med NFF og det har det heller ikke vært behov for. Praksis rundet dette forholdet er i henhold til avtaleverket NFF har med arbeidsgiver.

Det er beklagelig at det legges ut informasjon til de ansatte som er så upresis at vi i NFFs styre blir nedringt av medlemmer som tror dette også gjelder dem. Vi har gjort arbeidsgiver oppmerksom på denne u-nyansen uten at forholdet har blitt tatt tak i.

Av den grunn ser vi oss nødt til å sende ut denne info til dere alle;

Dette gjelder ikke flygeledere og medlemmer av NFF.